Co je Lumturo?

Lumturo je skautský oddíl sídlící v Nitranské ulici na Praze 3.

Je to o oddíl s vlastním, specifickým duchem. Akce, nápad, pohyb. Lesy, hory, ohně, město, slova, hudba. Um a vtip a krása.

Oddíl je veden v křesťanském duchu a jako takový je otevřen každému. Jeho cílem je vychovávat samostatné odpovědné mladé lidi, poskytovat jim možnosti přátelství, seberealizace a poutavých zážitků ve městě i přírodě. Hledat cestu, jak přenést skauting do dnešní doby. Neztratit kořeny a nebýt out – prosit o pomoc Boží a být skaut.

Stručná historie oddílu

Oddíl Lumturo vznikl roku 1982 jako turistický oddíl pod záštitou TJ Spofa. Název oddílu, který v umělém univerzálním jazyce esperanto znamená maják, měl symbolizovat návaznost na původní skautské středisko Maják, založené roku 1945, které během totalitních let nemohlo z pochopitelných důvodů fungovat. První Lumturáci se tedy již od počátku, byť skrytě, hlásili k ideálům křesťanského skautingu.

Pád komunismu roku 1989 umožnil znovuobnovení skautské tradice v našich zemích a Lumturo tak mohlo vyměnit své hnědozelené oddílové šátky za tmavě hnědé skautské. Pod jménem Lumturo byly v obnoveném středisku Maják zaregistrovány dva oddíly, 378. chlapecký a 42. dívčí. Oba oddíly přitom od počátku fungují v úzké spolupráci, která vrcholí pravidelným společným letním stanovým táborem v přírodě. První takový tábor se konal roku 1984.

O počátcích Lumtura čtěte více zde.

Dívčí oddíl se původně skládal ze dvou družin skautek (11 – 15 let) a kmene rangers (15 – 18 let), od roku 2000 i jednoho světluščího roje (6 – 12 let). Toho roku se 42. oddíl spojil se 49. oddílem Lomikámen. Jméno Lumturo zůstalo, ale změnilo se číslo oddílu ze 42. na 49.

Chlapecký oddíl organizuje vedle dvou družin skautů (10 – 15 let) i i jeden roverský kmen (15 – 18 let). Na podzim roku 2002 se poprvé v oddílové historii objevila smečka vlčat (6 – 12 let).

 

V květnu 2017 oslavil oddíl 35 let své existence, před rokem oslavilo své sedmdesátiny středisko Maják. V roce 2020 oslaví středisko Maják 75.výročí založení. 

Více viz Program, Kontakty, Lumturo 30
©2024 LUMTURO |   Mapa webu