Aktuální covid-situace

27.11.2021

Vážení rodiče, situace kolem pandemie koronaviru nás opět nutí upravovat, či částečně omezovat naši činnost. Chtěli bychom vám proto popsat současnou situaci a také to, jak na ni pohlížíme. Na začátek také připomínáme, že tento souhrn vychází ze situace ke dni 26.11. s tím, že je možné, že se situace okolo opatření může v nejbližších dnech ještě rapidně proměnit.

 Vážení rodiče, 

situace kolem pandemie koronaviru nás opět nutí upravovat, či částečně omezovat naši činnost. Chtěli bychom vám proto popsat současnou situaci a také to, jak na ni pohlížíme. Na začátek také připomínáme, že tento souhrn vychází ze situace ke dni 26.11. s tím, že je možné, že se situace okolo opatření může v nejbližších dnech ještě rapidně proměnit. 

V současné době ale na covidovou situaci pohlížíme následovně v několika bodech:

  • Chceme udržet setkávání na družinových schůzkách, jak nejdéle to půjde.
  • V souvislosti s tím proto považujeme za vhodné respektovat na schůzkách taková opatření a doporučení, která minimalizují možnost přenosu nákazy
  • Ke každé výpravě a jiné akci přistupujeme individuálně. Z toho důvodu se svatý Martin odehrál v kratším formátu a setkání starších na 17. listopadu bylo zrušeno.
  • V souvislosti s tím také vnímáme, že uspořádání Nadílky v běžném formátu je z důvodu počtu účastníků a krátkým časem před Vánoci krajně rizikové (viz níže).

 Vycházejíce z těchto pohledů a v souladu se současnými opatřeními vlády a ministerstva zdravotnictví proto shrnujeme současnou situaci takto:

 Na schůzkách děti:

Musí:

  • Nosit na ústech respirátor při všech akcích uvnitř.
  • Dodržovat základní hygienická pravidla.
  • Zůstat doma při jakýchkoliv příznacích onemocnění bez ohledu na to, zda se jedná či nejedná o COVID-19.

Nemusí

  • Prokazovat svou bezinfekčnost (Schůzka je totiž brána jako neměnný kolektiv, kde tato povinnost nyní není).
  • Nosit na ústech respirátor při všech akcích venku.

 Ohledně výprav obecně:

U výprav je prokazování bezinfekčnosti ošetřeno následovně. Pro družinové výpravy, které jsou považovány za neměnný kolektiv, tedy účastníci jedné schůzky přes týden, nebo pro skupinu do 20 osob, je prokazování bezinfekčnosti nepovinné a na individuálním rozhodnutí vedoucích (u posledních trojdenek jsme k tomu u dětí přistoupili, jelikož to považujeme za zodpovědné). U větších výprav, kde se nejedná o neměnný kolektiv je pak prokazování bezinfekčnosti povinné.

Nicméně pro každou výpravu budeme vždy informovat o aktuálních pravidlech.

 Konkrétně ohledně Nadílky:

V našem plánu akcí máme jako termín nadílky stanovený víkend 17. až 19. prosince. Pokud by probíhala v běžném formátu, tak by se jednalo o akci, které by se mohlo účastnit řádově až 80 lidí. Pokud by se na takové akci objevila nákaza, tak bychom uvrhli mnoho dětí do karantény přesně do období Vánoc. Navíc nyní v době při psaní tohoto e-mailu se objevují informace naznačující, že vánoční prázdniny mají mimořádně začít již 20. prosince. 
Uvědomujeme si proto, že v klasickém celooddílovém formátu není rozumné nadílku uskutečnit. 
V současné době změnu formátu, či úplné zrušení Nadílky intenzivně řešíme. Prosíme vás zatím o to, abyste s tímto víkendem dále počítali. To zda půjde nakonec o nějakou besídku, jednodenku, skupinovou trojdenku, nebo úplně jiný formát ale zatím nevíme.

 Uvědomujeme si, že současná situace není lehká pro nikoho z nás. Snažíme se k situaci přistupovat maximálně zodpovědně a zároveň zachovat jádro naší činnosti, což je setkávání dětí na schůzkách. Je zřejmé, že hlediska boje proti epidemii a také z hlediska vládních opatření jsou očkovaní jedinci ve výhodnější pozici zejména v oblastech prokazování bezinfekčnosti nebo podmínek karantény.
Situace je značně turbulentní a tím pádem nedokážeme nyní situaci predikovat. Proto se v tuto chvíli zabýváme pouze činností do konce kalendářního roku. To, jak bude skautská činnost probíhat od ledna, nedokážeme nyní odhadnout. 

Na závěr chceme nám všem popřát hodně sil a energie do následujících dní. Pokud to jen trochu půjde, doufáme, že všichni prožijeme klidné vánoční svátky. 

S přáním pevného zdraví

Vaše vedení

Autor: Matouš Benda   |   Sekce: Nástěnka

Příští tábor začíná za 141 dní, 21 hodin, 53 minut, 26 sekund!©2023 LUMTURO |   Mapa webu