MiniLumturo 2020/2021

8.5.2021

MiniLumturo 2020/2021I přes všechna omezení se nám loni (2020) podařilo většinu pravidelných aktivit zrealizovat, jen jsme o nich průběžně nezvládli referovat😊; tak alespoň stručně níže: Jednodenní zimní výlet jsme v neděli 13. 1. zahájili společnou mší sv. u sv. Václava na Smíchově, odkud jsme se přesunuli do Malé Chuchle. Naším cílem byla místní zoo a kostelík sv. Jana Nepomuckého. Víte, že jej spravuje náš Lumturák Pepa 😊?

 

 

 Jarní výlet do Velběh jsme museli kvůli zákazu setkávání oželet, setkali jsme se alespoň dvakrát online.

Letní tábor proběhl už celkem normálně, jeli jsme tradičně stanovat na Šumavu o prodlouženém červencovém víkendu. Společná mše sv. v naší kapli, výlety, hry, lenošení, večerní oheň, koupání v ledovém potoce a mnoho dalších zážitků by nám určitě chyběly. 

O podzimní výlet jsme měli obavy, nakonec se stihl jen taktak, 4. 10. - poslední den před nouzovým stavem. Navštívili jsme naše milované Velběhy, po opečení oběda na rozdělaném ohni jsme lesní cestou a dál po silnici došli do Osečan, kde jsme mohli navštívit zámek včetně poutavého výkladu o rekonstrukci. Zakončili jsme v místní osvěžovně (samozřejmě na limonádě a zmrzlině).

Tradiční předSilvestr byl naplánovaný tentokrát ven, měli jsme v úmyslu navštívit i jesličky u kapucínů, ale nečekaně rychlé rozhodnutí vlády o omezení setkávání a zákazu vycházení po 21 hod nám překazilo plány. Sešli jsme se proto o den dříve - poslední možný večer 26. 12. – jen dospěláci v užším složení; přišel, kdo nebyl na rodinných návštěvách a neúpěl přejedený na kanapi 😊. Z Malostranské jsme došli přes liduprázdnou Malou Stranu až na Petřín, k soše Panny Marie z Exilu, odtud Nerudovkou přes Karlův Most až na Staromák k Mariánskému sloupu. A pak hajdy na metro, abychom byli do 23 hod/začátku zákazu vycházení doma.

S nadějí jsme se upínali k začátku roku 2021, ale všechna opatření se průběžně prodlužovala, zpřísňovala, a nakonec jsme se sešli až v květnu. Ještě před tím, jsme se na Velikonoční pondělí sešli krátce online, ujistili se, že se těšíme na viděnou a domluvili jarní výlet na sobotu 8. 5. Vypravili jsme se nostalgicky na Anenské louky u Dobříše, účast byla velmi hojná a překročila veškerá očekávání. Kousek cesty jsme putovali po svatojakubské cestě, na kterou jsme si také důkladně zabalili, opekli si oběd na ohni, hráli hry, honili se, zkrátka se užili.

 

Těšíme se na tábor na Šumavě a další tradiční akce!

Autor: Monika   |   Sekce: MiniLumturo

Příští tábor začíná za 29 dní, 14 hodin, 31 minut, 26 sekund!©2023 LUMTURO |   Mapa webu