Co je Lumturo?

Lumturo je skautský oddíl sídlící v Nitranské ulici na Praze 3.

Je to o oddíl s vlastním, specifickým duchem. Akce, nápad, pohyb. Lesy, hory, ohně, město, slova, hudba. Um a vtip a krása.

Oddíl je veden v křesťanském duchu a jako takový je otevřen každému. Jeho cílem je vychovávat samostatné odpovědné mladé lidi, poskytovat jim možnosti přátelství, seberealizace a poutavých zážitků ve městě i přírodě. Hledat cestu, jak přenést skauting do dnešní doby. Neztratit kořeny a nebýt out – prosit o pomoc Boží a být skaut.

Stručná historie oddílu

Oddíl Lumturo vznikl roku 1982 jako turistický oddíl pod záštitou TJ Spofa. Název oddílu, který v umělém univerzálním jazyce esperanto znamená maják, měl symbolizovat návaznost na původní skautské středisko Maják, založené roku 1945, které během totalitních let nemohlo z pochopitelných důvodů fungovat. První Lumturáci se tedy již od počátku, byť skrytě, hlásili k ideálům křesťanského skautingu.

Pád komunismu roku 1989 umožnil znovuobnovení skautské tradice v našich zemích a Lumturo tak mohlo vyměnit své hnědozelené oddílové šátky za tmavě hnědé skautské. Pod jménem Lumturo byly v obnoveném středisku Maják zaregistrovány dva oddíly, 378. chlapecký a 42. dívčí. Oba oddíly přitom od počátku fungují v úzké spolupráci, která vrcholí pravidelným společným letním stanovým táborem v přírodě. První takový tábor se konal roku 1984.

O počátcích Lumtura čtěte více zde.

Dívčí oddíl se původně skládal ze dvou družin skautek (11 – 15 let) a kmene rangers (15 – 18 let), od roku 2000 i jednoho světluščího roje (6 – 12 let). Toho roku se 42. oddíl spojil se 49. oddílem Lomikámen. Jméno Lumturo zůstalo, ale změnilo se číslo oddílu ze 42. na 49.

Chlapecký oddíl organizuje vedle dvou družin skautů (10 – 15 let) i i jeden roverský kmen (15 – 18 let). Na podzim roku 2002 se poprvé v oddílové historii objevila smečka vlčat (6 – 12 let).

 

V květnu 2017 slaví oddíl 35 let své existence, před rokem oslavilo své sedmdesátiny středisko Maják.

Více viz Program, Kontakty, Lumturo 30

Příští tábor začíná za 255 dní, 23 hodin, 11 minut, 27 sekund!©2019 LUMTURO |   Mapa webu