Pouť skautů ke svatému Jiří

22.4.2013

Pouť skautů ke svatému JiříZveme všechny lumturáky i majáčníky na první ročník svatojiřské skautské pouti na Pražský hrad! Přijďte poznat další pražské křesťanské oddíly - možná máme společného víc, než si myslíme...

Pouť se koná na svátek sv. Jiří, patrona skautů, ve středu 24. dubna 2013.

 

Pro začátek máme možnost zdarma navštívit věž svatovítské katedrály! Sraz v 17:00 před hlavním vchodem do katedrály.

Od 18:00 následuje skautská mše v bazilice sv. Jiří, kterou bude celebrovat pan biskup Karel Herbst. Po skončení účastníci obdrží malý upomínkový prezent... :)

Po mši bude krátký společný nástup. Předpokládaný konec bude okolo 19:30, poté následuje setkání roverů a vůdců v Arcibiskupském paláci.

Určite nezapomeňte dorazit. Jde o první ročník této akce a můžete se svou přítomností a následnými připomínkami podílet na utváření jejího charakteru a výsledné podoby...

Na sebe si nezapomeňte vzít svůj nažehlený skautský kroj!

Více najdete na http://poutskautu.webnode.cz/

 

Těší se na vás spolupořadatelé Tera a Synek.

Autor: Jan Synek   |   Sekce: Nástěnka
©2021 LUMTURO |   Mapa webu