Lumturácké Akce

BOHUŽEL SE Z ROZHODNUTÍ VLÁDY DO ODVOLÁNÍ NEKONAJÍ ŽÁDNÉ SKAUTSKÉ AKCE

Vlčata

11.1. Jednodenka
7.-8.2. Filmovka + hra po Praze
27.-29.3. Trojdenka
4.4. Jupijou
25.4. Závod vlčat a světlušek
15.-17.5. Trojdenka
7.6. Oslavy 75 let střediska maják
12.-14.6.

Anenky

10.-24.7. Tábor

Světlušky

11.1. Jednodenka
7.-8.2. Filmovka + hra po Paze
27.-29.3. Trojdenka
4.4. Jupijou
25.4. Závod vlčat a světlušek
15.-17.5. Trojdenka
7.6. Oslavy 75 let střediska Maják
12.-14.6. Anenky
10.-24.7. Tábor

Skauti

11.1. Jednodenka
30.1. - 2.2.

Lyžák

8.-9.2. Hra po Praze + Filmovka
27.-29.3. Trojdenka
4.4. Jupijou
15.-17.5. Trojdenka
29.- 31.5. Invaze
7.6. Oslavy 75 let střediska maják
12.-14.6. Anenky
2.-24.7.

Tábor

Skautky

11.1. Jednodenka
30.1. - 2.2. Lyžák
8.-9.2. Hra po Praze + Filmovka
27.-29.3. Trojdenka
4.4. Jupijou
15.-17.5. Trojdenka
7.6. Oslavy 75 let střediska Maják
12.-14.6. Anenky
2.-24.7. Tábor

 

Výpravy a schůzky jsou nedílnou součástí programu skautského roku. K účasti na táboře je nutná účast na většině výprav. Je to pro nás důležité  z toho důvodu, abychom děti co nejlépe poznali a zjistili, jak se chovají v určitých situacích, abychom k nim následně na táboře mohli přistupovat na základě našich poznatků.

Na každou výpravu je možné si domluvit individuální příjezd.

 
©2020 LUMTURO |   Mapa webu